โหลดโลโก้ธนาคาร

Apr 06

โหลดโลโก้ธนาคาร

ทำป้ายบัญชีธนาคารแบบง่ายๆ ด้วยตนเอง โหลดโลโก้ธนาคาร.

วิดีโอ โหลดโลโก้ธนาคารดร.วรวัฒน์ มีวาสนา รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ปี55 นักวิทย์ฯ รุ่นใหม่ใช้แสงซินโครตรอนเพิ่มลูกเล่นในโลกดิจิทัล นักวิทย์ฯรุ่นใหม่ปี 55 เผย“แสงซินโครตรอน”เป็นเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ขั้นแนวหน้า ชี้หากไทยมีการพัฒนาจะเป็นหนทางในการขับเคลื่อนงานวิจัยของประเทศด้านต่างๆรวมถึงการยกระดับภาคเกษตร ไอที และ ช่วยสร้างองค์ความรู้สู้นานาชาติได้ในอนาคต...อ่านต่อ

หมายเหตุ: ปริมณฑล = สมุทรปราการ นนทบุรี และปทุมธานี

เนื้อหาหรือข้อความที่ทางเว็บไซต์ของธนาคาร มีการนำมาใช้เสนอ หรือปล่อยโหลดโดยมาจากบุคคลที่สาม ไม่ได้เป็นการแสดงว่าเนื้อหานี้เป็นมุมมองของทางธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงการแลกเปลี่ยนและนำเสนอข้อมูลเพื่อให้ผู้เยี่ยมชมศึกษาอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ โหลดโลโก้ธนาคาร

นักเรียนทุนดีเด่น

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ดวงกมล  เบ้าวัน บัณฑิต พสวท. (พสวท.รุ่น 15) อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2556 อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ. ดร. วิทยา เงินแท้ (พสวท.รุ่นที่ 13) อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี สาขาเคมีวิเคราะห์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2556 อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.ธีรยุทธ วิไลวัลย์ เนื่องในโอกาสที่ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้เลื่อนตำแหน่งเป็นศาสตราจารย์  โดยเป็นศาสตราจารย์คนที่สามของโครงการ พสวท.  อ่านต่อ   

ดร.วรวัฒน์ มีวาสนา รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ปี55 นักวิทย์ฯ รุ่นใหม่ใช้แสงซินโครตรอนเพิ่มลูกเล่นในโลกดิจิทัล นักวิทย์ฯรุ่นใหม่ปี 55 เผย“แสงซินโครตรอน”เป็นเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ขั้นแนวหน้า ชี้หากไทยมีการพัฒนาจะเป็นหนทางในการขับเคลื่อนงานวิจัยของประเทศด้านต่างๆรวมถึงการยกระดับภาคเกษตร ไอที และ ช่วยสร้างองค์ความรู้สู้นานาชาติได้ในอนาคต...อ่านต่อ

Source: http://dpst.ipst.ac.th/index.php/features/form


โหลดโลโก้ธนาคาร