ไอคอนธนาคาร

Apr 24

ไอคอนธนาคาร

สายการบินอนุญาตให้ท่านสามารถนำสัมภาระมาลงทะเบียนได้น้ำหน�

สิทธิพิเศษสำหรับทุกครอบครัว


ไอคอนธนาคาร

งานประมูลโคเนื้อทุกสายพันธุ์ KPS Livestock Auction ครั้งที่ 22



วิดีโอ ไอคอนธนาคาร

ทำป้ายบัญชีธนาคารแบบง่ายๆ ด้วยตนเอง

อ่านเกี่ยวกับ ไอคอนธนาคาร

เริ่มต้นความสะดวกสบายที่เรามอบให้คุณ

ก่อนที่ท่านจะใช้บริการเว็บเช็คอินของเรา โปรดอ่านเงื่อนไขต่างๆและยอมรับข้อตกลงดังต่อไปนี้

ใครสามารถใช้บริการเว็บเช็คอินของเราได้บ้าง?

ผู้โดยสารของไทยไลอ้อนแอร์ทุกท่านที่สามารถใช้อินเตอร์เน็ตและพิมพ์เอกสารได้ จะสามารถใช้บริการเว็บเช็คอินได้ ยกเว้นผู้โดยสารที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหัวข้อถัดไป

ใครที่ไม่สามารถใช้บริการเว็บเช็คอินได้?

ผู้โดยสารที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้จะไม่มีสิทธิ์ใช้บริการเว็บเช็คอิน กรุณาไปเช็คอินด้วยตนเองที่เคาท์เตอร์ของไทยไลอ้อนแอร์ ณ ท่าอากาศยานของเมืองต้นทาง ก่อนเวลากำหนดการเดินทาง 45 นาที

หากผู้โดยสารท่านใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการให้บริการเว็บเช็คอิน กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของสายการบิน ไทย ไลอ้อนแอร์ได้ที่ โทร. (66)2-529-9999

สามารถเช็คอินได้เมื่อไร?

หมายเหตุ: ผู้โดยสารที่ใช้บริการเว็บเช็คอิน ควรเผื่อเวลาสำหรับการลงทะเบียนฝากสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน (หากมีความประสงค์) และผ่านจุดตรวจความปลอดภัยของสนามบิน ผู้โดยสารที่ไม่สามารถมาถึงประตูขึ้นเครื่องก่อนกำหนดการเดินทาง 30 นาที อาจหมดสิทธิ์ขึ้นเครื่องและทางสายการบินขอสงวนสิทธิ์ในการขอเงินคืน

ผู้โดยสารที่ต้องการฝากสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน

ท่านสามารถใช้บริการเว็บเช็คอินได้ แต่เมื่อมาถึงท่าอากาศยานเมืองต้นทางในวันที่กำหนดเดินทาง โปรดนำสัมภาระของท่านมาลงทะเบียนเพื่อฝากสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องที่เคาท์เตอร์ของไทยไลอ้อนแอร์

สายการบินอนุญาตให้ท่านสามารถนำสัมภาระมาลงทะเบียนได้น้ำหน�

Source: http://www.dnee.co.th/dneeclub-register/


อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ไอคอนธนาคาร

ไอคอนธนาคาร

ทำป้ายบัญชีธนาคารแบบง่ายๆ ด้วยตนเอง

วิดีโอ ไอคอนธนาคาร



ท่านสามารถใช้บริการเว็บเช็คอินได้ แต่เมื่อมาถึงท่าอากาศยานเมืองต้นทางในวันที่กำหนดเดินทาง โปรดนำสัมภาระของท่านมาลงทะเบียนเพื่อฝากสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องที่เคาท์เตอร์ของไทยไลอ้อนแอร์

1. ครอบครัวที่มีเจ้าตัวเล็กอยู่ในครรภ์-3 ปี 2. กรุณากรอกข้อมูลให้ครบและถูกต้อง เพื่อใช้ในการจัดส่งบัตรสมาชิกและ Gift Set 3. กรณีมีบุตร แนบสำเนาสูติบัตรของบุตรอายุไม่เกิน 3 ปี 4. กรณีตั้งครรภ์ แนบสำเนาใบฝากครรภ์ ที่เห็นข้อมูลชัดเจนเพื่อสิทธิพิเศษของตัวท่านเอง

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ผสมเทียมโค" รุ่นที่ 9



ยินดีต้อนรับคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านเข้าสู่ “สมาชิกดีนี่คลับ” สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.ดีนี่คลับ 02-831-8496-7

เงื่อนไขการสมัครสมาชิก

1. ครอบครัวที่มีเจ้าตัวเล็กอยู่ในครรภ์-3 ปี 2. กรุณากรอกข้อมูลให้ครบและถูกต้อง เพื่อใช้ในการจัดส่งบัตรสมาชิกและ Gift Set 3. กรณีมีบุตร แนบสำเนาสูติบัตรของบุตรอายุไม่เกิน 3 ปี 4. กรณีตั้งครรภ์ แนบสำเนาใบฝากครรภ์ ที่เห็นข้อมูลชัดเจนเพื่อสิทธิพิเศษของตัวท่านเอง

สิทธิพิเศษสำหรับทุกครอบครัว

Source: http://www.lionairthai.com/th/Flight/Web-Checkin