คู่มือ ธุรกิจ นำ เข้า ส่ง ออก

Apr 03

คู่มือ ธุรกิจ นำ เข้า ส่ง ออก

คู่มือมนุษย์ EP.5 ท่าเต้นวันสงกรานต์ feat.เรกเก้บ้านสวน คู่มือ ธุรกิจ นำ เข้า ส่ง ออก.

วิดีโอ คู่มือ ธุรกิจ นำ เข้า ส่ง ออก ยกตัวอย่างเช่น   I eat breakfast.  (ฉันทานอาหารเช้า)อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ คู่มือ ธุรกิจ นำ เข้า ส่ง ออก

เว็บไซต์นี้มีข้อมูลเกี่ยวกับ การใช้ Active and Passive Voice

การใช้ Active and Passive Voice

-ประโยค Active Voice คือ ประโยคที่มีประธานเป็นทำกริยานั้นโดยตรง โดยที่จะมีโครงสร้างประโยคง่ายๆแบบนี้

 ยกตัวอย่างเช่น   I eat breakfast.  (ฉันทานอาหารเช้า)

Source: https://uraipornblog.wordpress.com/


คู่มือ ธุรกิจ นำ เข้า ส่ง ออก