จดทะเบียนผู้ส่งออก

Apr 05

จดทะเบียนผู้ส่งออก

ฉะนั้นเราไม่จำเป็นต้องเสียเงินโดยใช่เหตุเลยครับ �

****  ให้ผู้มีอำนาจลงนามรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตราสำคัญของบริษัทในสำเนาเอกสารด้วย


จดทะเบียนผู้ส่งออก

ตอบ ผู้ส่งออกกาแฟรับอนุญาต จะต้องรายงานปริมาณการรับซื้อกาแฟดิบต่อกรมการค้าต่างประเทศเป็นประจำทุกเดือน ภายใน 7 วันทำการของเดือนถัดไปตามแบบพิมพ์ที่กำหนดวิดีโอ จดทะเบียนผู้ส่งออก

สารคดีข้าวหอมมะลิไทย ตอนที่ 16 ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ส่งออกข้าวหอมมะลิไทย

อ่านเกี่ยวกับ จดทะเบียนผู้ส่งออก

อยากเป็น Forex Trader จะเริ่มต้นยังไงดี

Bestforexbrokerthailand | 27/02/2015

Trader มือใหม่หลายคนคงสับสนว่า เราจะเริ่มต้นเรียนรู้อะไรก่อนดี ช่วงแรกผมก็งงเหมือนกัน อะไรหว่า MT4 , นับ Pip ยังไง, Spread คืออะไร, MM, ไหนจะ RR และอีกสารพัด เยอะไปหมด ซึ่ง Newbie ทุกคนน่าเป็นเหมือนกันหมด

การเรียนรู้เรื่องเหล่านี้จะเร็วขึ้น ถ้าเราซื้อคอร์สเรียนครับ… แต่กับหลายๆคอร์สของคนไทย ที่รับสอน Forex ค่อนข้างน่าผิดหวังครับ(คนที่รับสอน Forex ดีๆ ก็มีนะครับ แต่ต้องหานานหน่อย)

ถ้าเรามีทุนไม่มากนัก และมีเวลาพอสมควร ผมแนะนำให้ศึกษาจาก internet ก่อนเลยครับ มีคนใจดีทำไว้หมดแล้ว มีทั้งบทความ ทั้งวีดีโอ ตอนแรกผมก็ไปหาความรู้เรื่อง Forex ที่ Pantip อยู่พักนึง หลังจากนั้นก็ไปตามเวปบอร์ด แล้วก็กลุ่ม Facebook ศึกษาไปเรื่อยๆ

ฉะนั้นเราไม่จำเป็นต้องเสียเงินโดยใช่เหตุเลยครับ �

Source: http://www.jmachatyai.com/modules/news/index.php?mode=detail&id=30


อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ จดทะเบียนผู้ส่งออก

จดทะเบียนผู้ส่งออก

สารคดีข้าวหอมมะลิไทย ตอนที่ 16 ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ส่งออกข้าวหอมมะลิไทย

วิดีโอ จดทะเบียนผู้ส่งออกถ้าเรามีทุนไม่มากนัก และมีเวลาพอสมควร ผมแนะนำให้ศึกษาจาก internet ก่อนเลยครับ มีคนใจดีทำไว้หมดแล้ว มีทั้งบทความ ทั้งวีดีโอ ตอนแรกผมก็ไปหาความรู้เรื่อง Forex ที่ Pantip อยู่พักนึง หลังจากนั้นก็ไปตามเวปบอร์ด แล้วก็กลุ่ม Facebook ศึกษาไปเรื่อยๆ

- เอกสารอื่นตามที่กรมการค้าต่างประเทศเห็นสมควร  (จะเรียกเฉพาะรายที่จำเป็น)

การรายงานการส่งออกกาแฟ จะต้องรายงานการรับซื้อกาแฟภายในกำหนดกี่วัน      โดยทั่วไปแล้วหนังสือรับรองการใช้สิทธิพิเศษมีทั้งหมด 8 ชนิดด้วยกัน  แต่ในที่นี้จะขอกล่าวถึง  หนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า แบบเอ เพียงชนิดเดียว 

        หนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า แบบ เอ  (Certificate of Origin Form A)  เป็นหนังสือรับรองฯ ที่ออกให้แก่ผู้ส่งออกเพื่อใช้ในการขอรับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป โดยจะได้รับสิทธิยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีขาเข้าสำหรับสินค้าที่ส่งออกไปยังประเทศผู้ใช้สิทธิพิเศษ GSP (Generalized System of Preference) 

         การขอขึ้นทะเบียน Form A  มิใช่ผู้ส่งสินค้าทุกรายจะส่งได้แต่จะต้องเป็นนิติบุคคลซึ่งตามระเบียบกำหนดไว้  ดังนี้

1.  บริษัทการค้าระหว่างประเทศ

2.  โรงงานผู้ผลิตสินค้าชนิดที่ส่งออก

3.  ผู้ส่งออกทั่วไป

4.  ตัวแทนรับส่งสินค้า

         ผู้ส่งออกที่ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกซึ่งสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่ง  ที่จดทะเบียนไว้กับกรมการค้าระหว่างประเทศ  หรือเป็นสมาชิกของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ไม่ต้องยื่นคำขอทะเบียนเป็นผู้ขอหนังสือรับรอง Form A

ยื่นคำขอขึ้นทะเบียน Form A ได้ที่ไหนบ้าง ????

     การยื่นขอขึ้นทะเบียน Form A จะต้องยื่นที่ สำนักงานบริหารการค้าต่างประเทศ หรือที่สนง.การค้าต่างประเทศในภูมิภาค 6 แห่ง  คือ เชียงใหม่, อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา, ชลบุรี, สระแก้ว, หนองคาย  และเชียงราย  โดยการขึ้นทะเบียน Form A จะมีอายุการขึ้นทะเบียน 1 ปี นับจากวันที่ขึ้นทะเบียน  ดังนั้นผู้ส่งออกจะต้องทำการต่ออายุการขึ้นทะเบียนให้เสร็จสิ้นก่อนหมดอายุ 1 เดือน

ใช้เอกสารอะไรบ้าง ????

- แบบคำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ขอ Form A

- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลไม่เกิน 6 เดือน

- สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20)

- สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน  (แบบ รง.4) (กรณีเป็นโรงงานผู้ผลิต)

- เอกสารอื่นตามที่กรมการค้าต่างประเทศเห็นสมควร  (จะเรียกเฉพาะรายที่จำเป็น)

****  ให้ผู้มีอำนาจลงนามรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตราสำคัญของบริษัทในสำเนาเอกสารด้วย

Source: http://bestforexbrokerthailand.com/%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%87%e0%b8%99-forex-trader/