การโอนเงินเข้า skrill

Apr 25

การโอนเงินเข้า skrill

หากคุณมีเครื่องมือทางการเงินมากกว่าหนึ่งรายการเชื่อมโยงกับบัญชี PayPal ของคุณ PayPal จะใช้เครื่องมือทางการเงินแรกที่คุณเชื่อมโยงกับบัญชี PayPal ของคุณเพื่อทำการโอนเงินอัตโนมัติ หมายความว่าหากคุณเชื่อมโยงบัตรเครดิต Visa เข้ากับบัญชี PayPal ของคุณในวันหนึ่ง แล้วเชื่อมโยงบัตรเครดิต Visa ใบที่สองเข้ากับบัญชีของคุณในวันถัดไป PayPal จะใช้บัตรเครดิต Visa ใบแรกเพื่อทำการโอนเงินอัตโนมัติ คุณสามารถเปลี่ยนเครื่องมือทางการเงินได้โดยไปที่หน้า 'ข้อมูลบัญชี' เลือก 'จัดการกับการโอนเงินอัตโนมัติ' และปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อเลือกเครื่องมือทางการเงินที่คุณต้องการสำหรับการโอนเงินอัตโนมัติ หากคุณลบบัญชีธนาคารในสหรัฐอเมริกาและ/หรือบัตรเครดิต Visa ของคุณ PayPal จะขอให้คุณเพิ่มเครื่องมือทางการเงินใหม่เข้าในบัญชี PayPal ของคุณ หากคุณไม่ดำเนินการดังกล่าว คุณจะสูญเสียความสามารถในการรับชำระเงิน หาก PayPal ไม่สามารถโอนยอดคงเหลือของคุณไปยังบัญชีธนาคารในสหรัฐอเมริกาและหรือบัตรเครดิต Visa ของคุณด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม PayPal จะจำกัดจำนวนครั้งในการเพิ่มเครื่องมือทางการเงินใหม่ลงในบัญชี PayPal ของคุณ หากคุณไม่ดำเนินการดังกล่าว คุณจะสูญเสียความสามารถในการรับชำระเงิน


การโอนเงินเข้า skrill


วิดีโอ การโอนเงินเข้า skrill

Neteller การสมัคร การยืนยันตัวตน การรับส่งเงิน คลิปเดียวครบ

อ่านเกี่ยวกับ การโอนเงินเข้า skrill

>> ดูข้อตกลงทางกฎหมายทั้งหมด

ข้อตกลงว่าด้วยการรับเงินและการโอนเงินอัตโนมัติของ PayPal

ปรับปรุงครั้งล่าสุด: 8 ตุลาคม 2014

นโยบายนี้จะมีผลใช้กับผู้ใช้ในประเทศต่อไปนี้: แอลเบเนีย แอลจีเรีย แอนติกาและบาร์บูดา บาร์เบโดส เบลีซ บอสเนียและเฮอร์เซโกวินา โดมินิกา อียิปต์ ฟิจิ เฟรนช์โปลินีเซีย เกรนาดา เลโซโท มาลาวี นิวแคลิโดเนีย ปาเลา เซนต์คิตส์และเนวิส เซนต์ลูเซีย เซเชลส์ ตรินิแดดและโตเบโก เติกส์และเคคอส

ข้อตกลงว่าด้วยการรับเงินและการโอนเงินอัตโนมัติของ PayPal ('ข้อตกลง') ฉบับนี้ คือสัญญาระหว่างคุณและ PayPal ข้อตกลงนี้จะมีผลบังคับใช้กับคุณเพิ่มเติมจากสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการและข้อตกลงที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ข้อกำหนดที่ใช้ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดจะให้คำจำกัดความไว้ในข้อตกลงนี้ หรือหากไม่มีคำจำกัดความในข้อตกลงนี้ ให้ใช้คำจำกัดความในสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการ คุณต้องอ่าน ตกลง และยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดที่ระบุในข้อตกลงนี้ เราอาจแก้ไขสัญญาฉบับนี้ได้ตลอดเวลา โดยเราจะนำสัญญาฉบับแก้ไขมาแสดงไว้ในเว็บไซต์ของเรา ข้อตกลงฉบับที่แก้ไขใหม่จะมีผลทันทีที่เราลงประกาศ นอกจากนั้น หากนโยบายฉบับปรับปรุงรวมการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ เราจะแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าก่อนใช้บังคับ 30 วัน ด้วยการประกาศรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงในหน้า 'การปรับปรุงแก้ไขนโยบาย' ในเว็บไซต์ของเรา

การรับเงินและการโอนเงินอัตโนมัติของ PayPal ช่วยให้คุณสามารถรับชำระเงินไปยังบัญชี PayPal ของคุณได้ และบัญชีเหล่านั้นจะโอนเงินไปยังบัญชีธนาคารในสหรัฐอเมริกาที่เชื่อมโยงไว้ หรือบัตรเครดิต Visa ของคุณได้ เงินทั้งหมดที่คุณได้รับจะถูกพักไว้เป็นเวลา 30 วัน โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เพื่อทำความเข้าใจข้อกำหนดของ PayPal ในการรับชำระเงิน

1. เกณฑ์คุณสมบัติ

เพื่อให้สามารถรับชำระเงินเข้าบัญชี PayPal ของคุณได้ คุณจะต้องเชื่อมโยงบัญชีธนาคารในสหรัฐอเมริกาหรือบัตรเครดิต Visa ของคุณกับบัญชี PayPal แล้วยืนยันบัตรเครดิตและ/หรือบัญชีธนาคารตามขั้นตอนการตรวจสอบยืนยันของ PayPal

2. การโอนเงินอัตโนมัติ

PayPal จะโอนเงินในยอดคงเหลือบัญชี PayPal ของคุณโดยอัตโนมัติไปยังบัญชีธนาคารในสหรัฐอเมริกาหรือบัตรเครดิต Visa ของคุณตามรอบที่กำหนดไว้ การโอนเงินอัตโนมัติจะเกิดขึ้นภายใน 3 วันแรกของแต่ละเดือน ไตรมาส หรือระยะเวลาตามข้อกำหนดในประเทศที่คุณอาศัยอยู่ การโอนเงินอัตโนมัติไปยังบัญชีธนาคารในสหรัฐหรือบัตรเครดิต Visa ของคุณจะไม่มีค่าธรรมเนียม

3. การโอนเงินด้วยตนเองและค่าธรรมเนียม

หากคุณไม่ต้องการรอการโอนเงินอัตโนมัติ คุณสามารถโอนเงินในยอดคงเหลือบัญชี PayPal ไปยังบัญชีธนาคารในสหรัฐอเมริกาหรือบัตรเครดิต Visa ของคุณได้ด้วยตนเอง การโอนเงินไปยังบัตรเครดิต Visa ของคุณด้วยตนเองจะมีค่าธรรมเนียม .00 ดอลลาร์สหรัฐฯ (หรือเทียบเท่า) การโอนเงินไปยังบัญชีธนาคารในสหรัฐอเมริกาของคุณด้วยตนเองจะไม่มีค่าธรรมเนียม

4. ระยะเวลาพักเงินที่ได้รับชำระ

เงินที่คุณได้รับชำระทั้งหมดจะถูกพักไว้เป็นเวลา 30 วันและจะถูกพักไว้ในยอดคงเหลือที่รอดำเนินการ หมายความว่าคุณจะไม่สามารถใช้เงินของคุณได้เป็นเวลาอย่างน้อย 30 วัน เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการพักเงินเริ่มต้น 30 วันแล้ว เราจะโอนเงินของคุณไปยังยอดคงเหลือที่ใช้ได้ในบัญชีของคุณ เว้นแต่ PayPal จะพักจำนวนเงินดังกล่าวไว้ต่อไป ด้วยเหตุผลอื่นตามที่ระบุไว้ในสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการ PayPal หรือข้อตกลงอื่นๆ ที่คุณได้ทำไว้กับ PayPal PayPal สามารถตัดสินด้วยดุลยพินิจของตนเองแต่เพียงผู้เดียวในการยกเลิกการพักเงินเริ่มต้น 30 วันให้แก่คุณ ในกรณีนี้ เงินที่คุณได้รับชำระเข้าในบัญชี PayPal ของคุณจะปรากฏอยู่ในยอดคงเหลือที่ใช้ได้ในบัญชีทันที หลังจากที่คุณได้รับเงินที่ชำระ PayPal ตัดสินใจยกเลิกการพักเงิน 30 วันโดยพิจารณาจากปัจจัยหลายๆ อย่าง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะปัจจัยต่อไปนี้ คือ ระยะเวลาที่คุณเป็นลูกค้า PayPal ประเภทสินค้าหรือบริการที่คุณขาย และจำนวนของการร้องเรียนจากลูกค้าที่คุณได้รับ

5. วงเงินสูงสุดที่ถอนได้

การโอนเงินอัตโนมัติไปยังบัตรเครดิต Visa จะจำกัดวงเงินไว้ที่ ,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ (หรือเทียบเท่า) ต่อการโอนเงินอัตโนมัติแต่ละครั้ง การโอนเงินด้วยตนเองไปยังบัตรเครดิต Visa จะจำกัดวงเงินไว้ที่ 0 ดอลลาร์สหรัฐฯ (หรือเทียบเท่า) ต่อวัน วงเงินในการโอนเงินไปยังบัตรเครดิต Visa ของคุณในแต่ละวัน (ยอดรวมของการโอนเงินอัตโนมัติและด้วยตนเอง) คือ ,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ (หรือเทียบเท่า)

6. เครื่องมือทางการเงิน (เชื่อมโยงกับบัญชีธนาคารในสหรัฐอเมริกาหรือบัตรเครดิต Visa)

หากคุณมีเครื่องมือทางการเงินมากกว่าหนึ่งรายการเชื่อมโยงกับบัญชี PayPal ของคุณ PayPal จะใช้เครื่องมือทางการเงินแรกที่คุณเชื่อมโยงกับบัญชี PayPal ของคุณเพื่อทำการโอนเงินอัตโนมัติ หมายความว่าหากคุณเชื่อมโยงบัตรเครดิต Visa เข้ากับบัญชี PayPal ของคุณในวันหนึ่ง แล้วเชื่อมโยงบัตรเครดิต Visa ใบที่สองเข้ากับบัญชีของคุณในวันถัดไป PayPal จะใช้บัตรเครดิต Visa ใบแรกเพื่อทำการโอนเงินอัตโนมัติ คุณสามารถเปลี่ยนเครื่องมือทางการเงินได้โดยไปที่หน้า 'ข้อมูลบัญชี' เลือก 'จัดการกับการโอนเงินอัตโนมัติ' และปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อเลือกเครื่องมือทางการเงินที่คุณต้องการสำหรับการโอนเงินอัตโนมัติ หากคุณลบบัญชีธนาคารในสหรัฐอเมริกาและ/หรือบัตรเครดิต Visa ของคุณ PayPal จะขอให้คุณเพิ่มเครื่องมือทางการเงินใหม่เข้าในบัญชี PayPal ของคุณ หากคุณไม่ดำเนินการดังกล่าว คุณจะสูญเสียความสามารถในการรับชำระเงิน หาก PayPal ไม่สามารถโอนยอดคงเหลือของคุณไปยังบัญชีธนาคารในสหรัฐอเมริกาและหรือบัตรเครดิต Visa ของคุณด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม PayPal จะจำกัดจำนวนครั้งในการเพิ่มเครื่องมือทางการเงินใหม่ลงในบัญชี PayPal ของคุณ หากคุณไม่ดำเนินการดังกล่าว คุณจะสูญเสียความสามารถในการรับชำระเงิน

7. ข้อจำกั

Source: https://www.paypal.com/th/webapps/mpp/ua/recpymt-full?locale.x=th_TH


อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การโอนเงินเข้า skrill

การโอนเงินเข้า skrill

Neteller การสมัคร การยืนยันตัวตน การรับส่งเงิน คลิปเดียวครบ

วิดีโอ การโอนเงินเข้า skrillการโอนเงินอัตโนมัติไปยังบัตรเครดิต Visa จะจำกัดวงเงินไว้ที่ ,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ (หรือเทียบเท่า) ต่อการโอนเงินอัตโนมัติแต่ละครั้ง การโอนเงินด้วยตนเองไปยังบัตรเครดิต Visa จะจำกัดวงเงินไว้ที่ 0 ดอลลาร์สหรัฐฯ (หรือเทียบเท่า) ต่อวัน วงเงินในการโอนเงินไปยังบัตรเครดิต Visa ของคุณในแต่ละวัน (ยอดรวมของการโอนเงินอัตโนมัติและด้วยตนเอง) คือ ,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ (หรือเทียบเท่า)