ระบบ otc คือ อะไร

Apr 13

ระบบ otc คือ อะไร

ซึ่งถ้าจะกล่าวไปแล้ว ข้อเสนอเหล่านี้คือการล้อมคอก เพื่อไม่ให้วัวหายอีกครั้ง ปัญหาทั้ง 4 ด้านเป็นสิ่งที่สหรัฐมีบทเรียนราคาแพง (เรียกว่าหลายล้านล้านดอลลาร์) ได้รั

- จะมีการบังคับให้สถาบันการเงินเพิ่มเงินทุนให้พอเพียง หากมีวิกฤตเกิดขึ้น - ให้อำนาจกับ ธนาคารกลาง หรือ FED เป็นผู้กำกับดูแลในภาพรวม และ - จะมีการจัดตั้ง Council of Regulators หรือคณะกรรมการของผู้กำกับ


ระบบ otc คือ อะไร

– Over-the-Counter (OTC) เป็นการซื้อขายตราสารอนุพันธ์โดยการตกลงกันเองระหววิดีโอ ระบบ otc คือ อะไร

เทรด Option กับโบรคเกอร์ IQ Option กำไรน้อย แต่ อยู่นาน

อ่านเกี่ยวกับ ระบบ otc คือ อะไร

March 27, 2009 Posted by KOBSAK (ADMIN) New Rules of the Road

ช่วงนี้ อยากจะมาพูดคุยกันต่อ ในเรื่องที่คุณ Timothy Geithner รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯได้ไปชี้แจงที่คณะกรรมาธิการด้านการให้บริการทางการเงิน ของสภาผู้แทนราษฎร์สหรัฐ เกี่ยวกับแผนการปฏิรูประบบการเงิน ที่ต้องหยิบยกขึ้นมาเล่าให้ฟัง ก็เพราะเรื่องนี้มีความสำคัญใน 3 ประเด็น

ร่างพิมพ์ใหม่ – ข้อเสนอของคุณ Geithner จะเป็นร่างพิมพ์ของบ้านใหม่ของระบบการเงินสหรัฐ ที่จะใช้ไปในช่วงอีกหลายๆ สิบปีข้างหน้า เช่นเดียวกับช่วงที่เกิด Great Depression เมื่อ 80 ปี ที่แล้ว ที่ทำให้เกิดองค์กรสำคัญๆ ทางการเงินขึ้นมา เช่นสถาบันประกันเงินฝาก หรือ ระบบประกันสังคมเป็นต้น ซึ่งใช้มาจนถึงทุกวันนี้

G20 – เป็นข้อเสนอที่สหรัฐจะเอาไปใช้หารือกับกลุ่ม G20 ที่จะมีการหารือกันในวันที่ 2 เมษายน

ตัวอย่างในการปฏิรูปให้กับประเทศอื่นๆ ในช่วงต่อไป เพราะทุกคนเจอปัญหาเดียวกัน และกำลังแสวงหาคำตอบ

สหรัฐกำลังทำหน้าที่เป็นผู้นำในการตอบคำถาม ทำให้เราต้องจับตามองอย่างใกล้ชิด เพื่อจะได้เข้าใจที่มาที่ไปของบ้านใหม่หลังนี้ที่เราจะอยู่ด้วยกันอีกเป็นเวลานาน

ที่คุณ Geithner เสนอจะแก้ไขมีอะไรบ้าง

Geithner บอกว่า เมื่อทบทวนถึงปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว คงจะแก้แบบซ่อมเล็ก อุดปะในจุดต่างๆไม่ได้ จะต้องยกเครื่องครั้งใหญ่ เพื่อสร้างกฎเกณฑ์ใหม่ให้กับระบบ ที่ Geithner เรียกว่า New Rules of the Road ที่จะมาทดแทนกฎหมายและระบบต่างๆ ที่เขียนขึ้นและใช้มาแล้วเกือบ 80 ปีตั้งแต่การเกิด Great Depression ซึ่งไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมทางกรเงินใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในโลก

ข้อเสนอประกอบด้วยประเด็นสำคัญ 4 ด้าน

ด้านแรก – การดูแลแก้ไขปัญหาความเสี่ยงของระบบการเงินทั้งระบบ ที่ในอดีต เคยคิดกันว่าเพียงดูแลให้สถาบันการเงินแต่ละแห่งมีความเข็มแข็ง มีเงินทุนพอที่จะยืนหยัดอยู่ได้ ก็น่าจะพอแล้ว แต่ตัวอย่างจากกรณี Lehman และ AIG ที่ชี้ชัดว่า เวลาสถาบันการเงินหนึ่งล้ม จะสร้างปัญหาให้กับระบบการเงินทั้งระบบ ด้วยเหตุนี้จะต้องมองความเสี่ยงจากองค์รวม

ด้านที่สอง – การปกป้องผู้บริโภคและนักลงทุน เช่นในกรณีของสินเชื่อ Subprime ที่ถูกหลอกให้กู้ หรือกรณีของ Bernard Madoff ที่ถูกหลอกให้ลงทุน

ด้านที่สาม – การกำจัดช่องโหว่ในการกำกับดูแลสถาบันการเงิน ที่ปัจจุบัน สหรัฐมีองค์กรกำกับดูแลหลายแห่งมาก เช่น Fed กลต. ประกันภัย สถาบันประกันเงินฝาก รวมทั้งผู้กำกับดูแลระดับมลรัฐต่างๆ ซึ่งหลายครั้ง จะเกี่ยงกันว่าเป็นเรื่องของใคร ทำให้หลุดและมีช่องโหว่เกิดขึ้นได้ เช่น กรณีของ AIG กับ CDS ที่ทำไปโดยไม่ได้รับการกำกับดูแลจากทางการ จนกลายเป็นปัญหาที่แก้ไม่หลุด

ด้านสุดท้าย – การทำงานร่วมกันระหว่างประเทศ ต้องให้ประเทศอื่นๆ มีเกณฑ์การกำกับดูแลที่มีคุณภาพสูงเช่นเดียวกับที่สหรัฐใช้บังคับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องเกณฑ์การกำกับสถาบันการเงิน การหลบเลี่ยงภาษี และการฟอกเงิน ในประเทศที่มีความหย่อนยานในเรื่องสถาบันการเงินของตน ไม่ว่าจะเป็นไปจากความไม่สามารถ หรือจากความตั้งใจที่จะเป็นแรงจูงใจให้มาตั้งในประเทศของตนเอง เพราะตรงนี้ หลายประเทศมองว่าเป็นจุดบอด ของระบบที่มองไม่เห็น

ซึ่งถ้าจะกล่าวไปแล้ว ข้อเสนอเหล่านี้คือการล้อมคอก เพื่อไม่ให้วัวหายอีกครั้ง ปัญหาทั้ง 4 ด้านเป็นสิ่งที่สหรัฐมีบทเรียนราคาแพง (เรียกว่าหลายล้านล้านดอลลาร์) ได้รั

Source: http://www.kobsak.com/?p=445


อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ระบบ otc คือ อะไร

ระบบ otc คือ อะไร

เทรด Option กับโบรคเกอร์ IQ Option กำไรน้อย แต่ อยู่นาน

วิดีโอ ระบบ otc คือ อะไรด้านสุดท้าย – การทำงานร่วมกันระหว่างประเทศ ต้องให้ประเทศอื่นๆ มีเกณฑ์การกำกับดูแลที่มีคุณภาพสูงเช่นเดียวกับที่สหรัฐใช้บังคับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องเกณฑ์การกำกับสถาบันการเงิน การหลบเลี่ยงภาษี และการฟอกเงิน ในประเทศที่มีความหย่อนยานในเรื่องสถาบันการเงินของตน ไม่ว่าจะเป็นไปจากความไม่สามารถ หรือจากความตั้งใจที่จะเป็นแรงจูงใจให้มาตั้งในประเทศของตนเอง เพราะตรงนี้ หลายประเทศมองว่าเป็นจุดบอด ของระบบที่มองไม่เห็น

ด้านแรก ปัญหาปัจจุบันคือการกำกับปัจจุบัน เน้นเรื่อง ดูแลให้สถาบันการเงินแต่ละแห่งมีความแข็งแกร่งและเงินทุนที่พอเพียงต่อความเสี่ยงของตนเองเป็นสำคัญ แต่ว่าไม่พอกรณีเกิดวิกฤต ในประเด็นนี้

จากโพสที่แล้วเราผมได้อธิบายให้รู้จักตราสารอนุพันธ์ชนิดต่างๆไปแล้ว ผมสามารถแยกตราสารดังกล่าวตามลักษณะการซื้อขายได้ดังนี้June 19, 2009 Posted by KOBSAK (ADMIN) Proposed Financial Sector Reform in the US

วันนี้ เราจะมาคุยกันเรื่องแผนการปฏิรูประบบการเงินสหรัฐที่ประธานาธิบดี Obama ได้ออกมาแถลงเมื่อคืนวันพุธที่ผ่านมา ซึ่งเป็นประเด็นที่หลายๆคนจับตามองว่าบ้านของโลกการเงินใบใหม่จะมีหน้าตาเป็นอย่างไร

ซึ่งถ้ายังจำกันได้ เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ตอนที่ได้เล่าถึงการประชุมของ G8 นั้น ได้มีการกล่าวถึง Lecce Framework ที่ได้ให้ประเทศต่างๆ กลับไปวางแผนในการปฏิรูประบบการเงินของตนเอง การประกาศของ Obama ก็นับว่าเป็นความคืบหน้าสำคัญของความพยายามดังกล่าว

ที่สำคัญไปกว่านั้น ในแผนการปฏิรูประบบการเงินของสหรัฐ ก็มีประเด็นหลากหลายที่น่าสนใจอย่างยิ่ง และเป็นประเด็นที่ประเทศไทยสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับประเทศเราได้ ขณะที่เรามีการพูดถึงการจัดทำแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่ 2 และการจัดทำแผนพัฒนาตลาดทุนที่กำลังหารือกันอยู่ในขณะนี้

ประเด็นสำคัญในแผนพัฒนาระบบการเงินที่ Obama เสนอมีอะไรบ้าง• ในแผนดังกล่าว มีประเด็นสำคัญอยู่ 5 เรื่อง ซึ่งต่างเป็นประเด็นสำคัญที่เป็นจุดอ่อนที่ทำให้ระบบการเงินของสหรัฐมีวิกฤตเกิดขึ้นและลุกลามมาจนถึงขั้นนี้

ซึ่งทางทีมงานของ Obama สรุปไว้ชัดเจนว่ารากเหง้าของวิกฤตครั้งหนี้คือ ความล้มเหลวครั้งสำคัญของระบบการกำกับดูแลสถาบันการเงินของสหรัฐ ที่ระบบปัจจุบัน มีช่องว่างหลายแห่งที่กำกับดูแลไปไม่ถึง กฏเกณฑ์ที่ใช้เก่าล้าสมัย อ่อนไป และการกำกับดูแลตามไปไม่ทันกับวิวัฒนาการของนวัตกรรมใหม่ๆ ของระบบการเงิน

ตรงนี้ขอสรุปคร่าวๆ ก่อนที่จะอธิบายลงรายละเอียดและเหตุผลต่อไป โดย 5 เรื่องประกอบด้วย

รายละเอียดของแผนที่จะทำมีอะไรบ้าง ความจริงในแผนที่ Obama เสนอนั้น ยาวถึง 89 หน้า ที่จะมุ่งเป้าไปที่การสร้างระบบการเงินที่มีนวัตกรรมใหม่ๆ ออกมา แต่ว่าปล่อยจนเกินไป จนกระทั่งกลายเป็นปัญหาของระบบโดยรวม

วันนี้ก็ขอนำมาสรุปให้ฟังเฉพาะมาตรการเด็ดๆ ในแต่ละด้านเท่านั้น ขอไปที่ละด้าน

ด้านแรก ปัญหาปัจจุบันคือการกำกับปัจจุบัน เน้นเรื่อง ดูแลให้สถาบันการเงินแต่ละแห่งมีความแข็งแกร่งและเงินทุนที่พอเพียงต่อความเสี่ยงของตนเองเป็นสำคัญ แต่ว่าไม่พอกรณีเกิดวิกฤต ในประเด็นนี้

- จะมีการบังคับให้สถาบันการเงินเพิ่มเงินทุนให้พอเพียง หากมีวิกฤตเกิดขึ้น - ให้อำนาจกับ ธนาคารกลาง หรือ FED เป็นผู้กำกับดูแลในภาพรวม และ - จะมีการจัดตั้ง Council of Regulators หรือคณะกรรมการของผู้กำกับ

Source: http://www.kobsak.com/?p=543